HİZMETLERİMİZ

 Her bir projenin ihtiyaçlarına özel olarak sunduğumuz hizmetlerimizle, girişimcilerin başarıya
ulaşmalarına destek oluyoruz. Ekibimiz uzmanlık alanlarına göre bir araya gelerek, projelerinizi en iyi
şekilde yönlendiriyor ve büyüme potansiyelinizi artırmak için stratejik bir yaklaşım sunuyor. Size özel
çözümlerle dolu bir işbirliği için bize ulaşın.

Kitle Fonlaması Danışmanlığı

Kitle fonlaması stratejileri oluşturma
Kampanya planlama ve yönetim
Hedef kitlenizi belirleme ve pazar analizi
Etkili kampanya mesajı ve görsel tasarım
Destekleyici materyallerin oluşturulması (video, broşür vb.)
Kampanya izleme ve analiz

İş Modeli Geliştirme

İş fikrinizin analizi ve değerlendirmesi
İş modelinin oluşturulması ve revizyonu
Pazar araştırması ve rekabet analizi
Gelir ve maliyet projeksiyonları
İş planının hazırlanması ve sunumu

Stratejk Danışmanlık

Girişimcilik yolculuğunuzun planlanması
Stratejik hedeflerin belirlenmesi
Pazarlama ve marka stratejileri geliştirme
İşbirliği ve ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi
Büyüme ve genişleme stratejileri

Mentorluk ve Eğitim

Deneyimli mentorlarla bireysel danışmanlık
Girişimcilik eğitimleri ve atölye çalışmaları
İş yönetimi ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi
Finansal okuryazarlık ve yönetim eğitimleri
İş planı hazırlama ve sunum becerileri

Pazarlama ve Tanıtım

Hedef kitle analizi ve pazar segmentasyonu
Marka stratejisi ve marka kimliği oluşturma
Dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi
İçerik pazarlaması ve SEO stratejileri
Medya ilişkileri ve basın yayın yönetimi

Finansal Danışmanlık

Gelir ve gider yönetimi
Finansal analiz ve raporlama
Yatırım ve sermaye bulma süreçlerinde destek
Mali planlama ve bütçeleme
Vergi danışmanlığı